Grundläggande redovisning:
Rice, A. (2011) Accounts Demystified: The Astonishingly Simple Guide to Accounting, 6th edition, Prentice Hall.

Finansiell analys och viss värdering:
Johansson, S-E & M. Runsten, (2005) ”Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt”, 3:e upplagan, Studentlitteratur, ISBN 9144039743.

Översiktligt om företagsvärdering:
Sveriges Finansanalytikers Förening, (2000) ”Företagsvärderingsmodeller – variationer på samma tema”.

Detaljerat om företagsvärdering:
Koller, T., M. Goedhart  & D. Wessels, (2010) ”Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, 5:e upplagan, McKinsey & Company, Wiley.

Penman, S. (2006) ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 3:e upplagan, McGraw-Hill.

Företagsförvärv:
Haspeslagh, P. & Jemison, D. B. (1991) “Managing acquisitions: creating value through corporate renewal”, Free Press.

Risberg, Anette, Editor, (2006) ”Merger and Acquisitions – A Critical Reader”, Routledge.

Sirower, M. (1997), ”The Synergy Trap – How companies lose the acquisition game”, Free Press.

Ekonomisk styrning:
Bergstrand, J. (2010), ”Ekonomisk analys och styrning”, Studentlitteratur.

Drury, C. (2013), ”Management Accounting for Business”, 5:e upplagan, Cengage Learning.

Läsvärt

© Bild & Runsten AB - All Rights Reserved